Thông tin chỉ đạo, điều hành Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông
» Quy định trình tự thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông đối vớicác dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách
(20-05-2018)   Ngày 18/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 750/QĐ-UBND về việc quy định trình tự thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông đối vớicác dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách do UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư gắn với Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất
» Danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm
(18-05-2018)   Phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
» Chương trình Xúc tiến thương mại địa phương năm 2018 tỉnh Đắk Nông
(06-04-2018)   Ngày 03/4/2018, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 467/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại địa phương năm 2018 tỉnh Đắk Nông,UBND tỉnh giao cho Sở Công thương thực hiện với những nội dung sau:
» Ưu tiên hỗ trợ chủ doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ
(06-04-2018)   Mới đây, ngày 1/2/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 192/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Chính sách khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
» Chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước
(17-03-2018)   Ngày 01/3/2018, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 904/UBND-CNXD về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, cụ thể:
» Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
(18-12-2017)   Ngày 15/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1973/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
» Thực hiện một đầu mối tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công
(18-12-2017)   Ngày 11/12/2018 UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 7011/UBND-VP về việc thời điểm thực hiện một đầu mối tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công.
» Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2018
(18-12-2017)   Ngày 15/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1970/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2018
» Thông báo Kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2017
(10-12-2017)   Ngày 05 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2017.
» Quy định theo dõi, đánh giá, chấm điểm và xếp loại Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
(06-10-2017)   Ngày 29/9/2017, UBND tỉnh Đắk Nông đã ký Quyết định số 1567/QĐ-UBND ban hành Quy định theo dõi, đánh giá, chấm điểm và xếp loại Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, áp dụng cho các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường thị trấn; các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh.
Trang:[1]2345
 
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 79
ngày hôm nay 96
ngày hôm qua 1697
tuần này 6444
tất cả 59498