Lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Đăng ngày: (27-09-2019);
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định về danh mục định mức hỗ trợ từng hạng mục, công trình đối với các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông